ഇതാണ് മലയാളികൾ ആഗ്രഹിച്ച മതമൈത്രി സംഗമം… തങ്ങളും സ്വാമിയും അച്ഛനും പൊളി | Islam Hindu Christian

വർഗ്ഗീയ ഭ്രാന്തന്മാരെ നിലം പരിശാക്കി അച്ഛനും തങ്ങളും സ്വാമിയും… മലയാളികൾ ആഗ്രഹിച്ച മതമൈത്രി സംഗമം…

Matha Souhardha Sadhassu Perumbavoor
Islam Hindu Christian Leaders Speech
Sayyid Nasir Abdul Hayy Shihabudheen Panakkad (Kozhikode Valiya Khazi)
H.G Mathews Mor Aprem Metroplitan
Padma Shri awardee M K Kunjol

Matha Maithri | Matha Souhardam | Perumbavoor, Kerala

#Islam #Hindu #Christian
#MathaSouhardam

You might be interested in

Comment (63)

 1. ഈ നല്ല പ്രോഗ്രാം നടത്തിയ സംഘടകരോട് ആശംസകൾ നേരുന്നു.
  ഇനിയും ഇത്തരം സാമുദായിക സംഗമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം.

 2. ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി യുടെ കാതലായ പ്രസംഗം അത്യന്തം പ്രശംസനീയവും മാതൃകാപരമാണ് ഇതാണ് ജനാതിപത്യം

 3. സ്വാമിജിയുടെ പ്രസംഗം എത്രമാത്രം കാലീ ക പ്രസക്തമാണ് എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് ഒരു സ്വർഗ്ഗം ആകുമായിരുന്നു.

 4. തിന്മകൾക്കെതിരെയുള്ളസ്വാമിജിയുടെവാക്കുകൾ പ്രശംശനീയംഎല്ലാവർക്കുംഉൾക്കൊള്ളാം…സമൂഹംകണ്ണുംകാതുംഅവരവരുടെവിശ്വാസങ്ങൾശരിയാംവഴയിലേക്ക്തിരിച്ചാൽതീരാവുന്നപ്രശ്നമേനമുക്കുള്ളു ..

 5. മതസൗഹാർദ്ദം ഒരു സ്റ്റേജ്ഷോ അല്ല..
  സൊസൈറ്റിയിൽ മൂല്യങ്ങളായി പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതും പ്രകാശിക്കേണ്ടതുമാണ്..
  വേദികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനമാണ്.. അത് നിരീക്ഷണവിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്..
  വേദസൂക്തങ്ങൾ ഇവിടെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല.
  കർമ്മമാണ് വേണ്ടത്..
  സഹസ്രാബ്ധങ്ങളായി നിങ്ങളൊക്കെ പലപല വേദങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടതടവില്ലാതെ ഒരുക്കഴിച്ചിട്ടും അക്രമവും അനീതിയും അസന്തുലിതാവസ്ഥയും പെരുകിയിട്ടേയുള്ളൂ..
  ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്..
  നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്നും പൗരോഹിത്യത്തയം പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമായേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ..

 6. മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുമായിരുന്നു എന്നല്ലേ മൗലവിയേ ടൊയിലറ്റ്എന്നല്ലലോ..

 7. ചരിത്രത്തിൽ മാനവികതക്ക് തെളിവുകളുണ്ടാകാം..
  എന്നാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും ഒരു മതേതര മനുഷ്യനാകാൻ കഴിയില്ല..

 8. How To Study And Understand The Quran ?

  > Unfortunately <

  We are only taught how to '' recite '' the Quran without the >> Understanding of the Quran << and we rely fully on other people's interpretation rather than understand Allah's guidance directly.

  The Quran is like a book of ( Ayah's Jigsaw Puzzles Pieces ) that you need to find how one piece of Ayah's puzzle relates to the other piece of Ayah and connect them together to understand the full meaning of all other related Ayahs.

  Use the Quran as Ayah's of Jigsaw Puzzle Pieces and put them together.

  Before you come to any conclusion about a single Ayah's understanding or its meaning you MUST look for other Ayahs relates to the > Same Subject < and than you will find the perfect meaning of that Ayah.

  Note: Do not take the meaning of > single Ayah < in isolation.

  One Ayah or Verse can have two meaning

  The Qur'an is a book of God's introduction of Himself to humanity and His guidance, His solutions, His laws, His warning, His rewards, His Ayahs, His Do's and Dont's and its contains Science, Stories and Human history its require ingenuity in ascertaining its answer or meaning.

  There are many Ayahs that has hidden meaning. You need to > PONDER < upon it.

  God sent the Quran to All of humanity >> to Read it, to Understand it, to Obey it << '' NOT '' just for scholars of the '' PAST '' and present to study the Quran.

  And the scholars of the '' PAST '' and present can be > wrong < in their interpretation of the Quran and Islam.

  Does Allah want you to study the Quran yourself or He wants you to learn the Quran from scholars of the '' PAST '' ?

  The Quran is NOT a > Magical Book < to ''gain rewards'' by reading it > Mindlessly < but the Quran is God's commandments for you to obey so you avoid hellfire.

  The Quran was revealed to guide us along the straight path, towards our Creator. It is wisdom, it is a guide, it is a code of conduct, it is the criteria for right and wrong.

  Allah sent the Quran for ''YOU'' to ''study'' NOT just for scholars and educated people.

  The Quran is a > Allah's Personal Letter < for ''YOU'' to read it, to understand it and to obey it so ''YOU'' avoid > Hellfire <.

  So read the Quran in the language you understand the BEST.

  Read the Quran only ''intention'' to > Understand < the message of Allah NOT just to finisted Quran to gain rewards.

  What you are reading is the word of Allah. As you read, you must know that Allah is addressing ''YOU'' in and through this Qur'an.

  Becoming Hafiz / Reciter of the Quran is '' Meaningless '' if you do NOT understand the Message of Quran / Letter of Allah.

  *…The Quran should be read very very very slowly not to '' Rush '' but to > ponder < upon it.

  Quran 75:16
  '' Move not your tongue fast, [O Muhammad / O Muslim], to >> hasten << with recitation of the Qur'an.."

  *…The Quran is the criterion for right and wrong to know the truth and the falsehood

  Quran 25:1
  '' Blessed is He Who has revealed ( Quran ) unto His slave the Criterion (of right and wrong), that he may be a warner to the peoples.''

  *…The Quran is sent as a book of > guidance < to your life and mercy to humanity.

  Quran 7:52
  '' And We had certainly brought them a Book ( Quran ) which We detailed by knowledge > as guidance < and mercy to a people who believe.''

  *…The Quran is sent to warn evil doer and good news for doer of good

  Quran 11:2
  '' (It teaches) ( Quran ) that you should worship none but Allah. (Say): "Verily I am (sent) unto you from Him to > warn < and to bring > good news < ''

  *…The Quran is the '' BEST '' Tafseer if you use your brain.

  Quran 25:33
  And they do not come to you with an argument except that We bring you the truth and the best explanation (Tafseer)''

  *…The Quran contain no contradictions

  Quran 4:82
  '' Then do they not reflect upon the Qur'an? If it had been from [any] other than Allah , they would have found within it much contradiction.''

  *…The Quran is to guides you with clear evidence

  Quran 22:16
  '' And thus have We sent the Qur'an down as verses of > clear evidence < and because Allah guides whom He intends.''

  *…The Quran message is the same as previous books

  Quran 23:68
  '' Do they not > ponder < over the Word (of Allah), or Was it different from what was revealed to your > forefathers? < ''

  *…The Quran should be read to > understand < and '' obey '' Allah's commands

  Quran 38:29
  '' (This is) a Book (the Quran) which We have sent down to you, full of blessings that they may > ponder over its Verses < and that men of understanding may > remember.<''

  *…The Quran should be guide book for your life

  Quran 47:24
  '' Then do they not > reflect upon < the Qur'an, or are there locks upon [their] hearts? ''

  *…The Quran is > easy to understand < if you pay ''attention''

  Quran 54:17
  '' We have made the Quran > easy to understand < but is there anyone who would pay > attention < ? ''

  *…The Quran no human can alter its purity

  Quran 56:77-79
  '' Indeed, it is a noble Qur'an, Which none can touch but the purified ''

  *…Allah promised Only preservation of the Quran

  And Allah did ''NOT'' promised preservation of the Prophet's Sunnah / > Sahih < Hadiths so be >Cautious< before you accepting a Hadith as truth…….. I believe in Hadiths

  Quran 15:9
  '' Indeed, it is We who sent down the Qur'an and indeed, We will be its > guardian < ''

  Sadly Muslims do not ''study'' the Quran but only > recite with tajweed < like a parrot do > without understanding <.

  Muslim ''recite'' the Quran and ''studies'' the Hadith

  Muslim you ''recite'' God's words and YOU ''studies'' man's words?

  Whats wrong with you Muslim?

  Remember: all the Islamic scholars, Sheikhs, Muftis, Mullahs, Imams, Quran's teachers they all study the Hadiths, Seerah, Sharia, Tafseer, Fiqh but NOT the Quran.

  Allah wants you to '' understand '' the Quran And > obey < His commands so you avoid hellfire.

  Quran 25:30
  " Then the Messenger ( Muhammad ) will say: "O my Lord! Truly my people ( Muslims ) took this Qur'an for just > foolish nonsense < "

  The Sahabahs / First three generations of Muslims / Ahlul Bayt Did '' NOT '' understood '' science '' in the Quran.

  Quran 41:53
  We > will soon < ( In Future ) show them ''Our signs'' in the ''Universe'' and in their ''own souls'' ( human anatomy ) until it will become quite ''clear'' to them that it is the ''truth'' Is it not sufficient as regards your Lord that He is a witness over all things?

  Did the scholars of the ''PAST'' understood the ''whole'' Quran? NO ….. We need to rewrite Tafseer

  Remember: Muslims inherited Islam from our ancestors in corrupted form as Christian's inherited message of Jesus in corrupted form.

  The scholars of the ''past'' > believe in sect < but in the Quran Allah said to >scholars of past< DO NOT MAKES SECT IN Islam. Quran 6:159 – 30:32

  Ask ''your'' Sheikh / Mufti / Imam / Quran's teacher that did he > studied < the > whole < Quran ''ever'' ?

  Conclusion:

  * The Quran is a book of guides which show you how to > qualified < to enter Paradise.

  * '' YOUR " birth in the Muslim's family is NOT a > qualification < for to enter the Paradise.

  * '' YOUR " religion / sect / foot long beard is NOT a > qualification < for to enter the Paradise.

  * Memorizing the ''whole'' Quran is '' NOT '' a > qualification < for to enter Paradise.

  * You '' MUST '' know how to become > qualified < for to enter Paradise.

  * Obeying the Quran makes you > qualified < for to enter Paradise.

  * The Quran is a book of > Mercy < from the God which ''guides'' you that how should you >Behave< toward other human beings / animals.

  * On the day of judgement Allah will ''NOT'' judge humanity bases on Muslim VS non-Muslim but Doer of Goods VS Doer of Evils.

  * On the day of judgement '' YOU '' will be standing ( alone ) in front of God and He '' alone '' will decide you fate Heaven or Hellfire.

  Quran 18:110
  '' Say: (O Muhammad ) "I am but a > man like yourselves < (but) the inspiration has come to me, that your Allah is one Allah: whoever expects to meet his Lord, let him work righteousness, and, in the worship of his Lord, admit no one as partner.''

  O Muslim who are " YOURS " intercessors / helpers beside Allah ?

  Quran 10:18
  '' And they worship besides Allah things that hurt them not, nor profit them, and they say: "These are our intercessors with Allah……."

  * The Prophet said to his daughter: O Fatima, I have nothing which can > help you against Allah < you may ask me what you want of my worldly belongings… >Sahih< Muslim 205….. Some sahih Hadiths are false and some are true

  * On the day of judgement God will show you a '' movie '' about all the things '' YOU '' used to do GOOD and BAD.

  Quran 99:6-8
  '' That Day, the people will depart separated [into categories] to be shown [the result of] their deeds. So whoever does an atom's weight of good > will see it < And whoever does an atom's weight of evil > will see it <''

  * The > qualification < to enter Paradise is > Faith in God and Good Work <.

  Quran 2:112
  '' Yes,-whoever submits His whole self to God and is a doer of good,- He will get his reward with his Lord; on such shall be no fear, nor shall they grieve ''

  * "YOU" should work >MORE< on correcting > Your Bad Deeds < that lets you go to Hellfire >than< working on > Your Good Deeds < that lets you go to Heaven.

  * Stopping your Bad deeds is > Better < > than < You doing Good deeds.

  * Very soon you will die, everything you owned today you will leaves them behind.

  * One day you will meet your God and He ''alone'' will decide your fate either in Heaven or Hellfire.

  * Achieving a place in Paradise should be > Your Purpose Of Life <.

  May God guides you in your journey to Paradise.!!!

  Please make a copy or screenshots to share with others.

 9. മതങ്ങളും,, വേദഗ്രന്ഥസങ്ങളും മനുഷ്യന് നന്മകൾ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. പരിഹസിക്കുന്നവരും, വർഗീയത വിളമ്പുന്നവരും ദയവായി ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും വായിച്ചു പഠിക്കുക. ആ അറിവില്ലാഴ്മ ആണു ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം.

 10. After their Death will they go to the same Heaven or will they fight for a different heaven Hope they have the same Faith as taught by Christ himself how one has become orthodox when Jesus has taught a faith of Love and simplicity uniting under the same Cross of Calvary. So stop fighting and be a model of Love and forgiveness for the simple people of this Country

 11. യാ അല്ലാ .. റസൂൽ (സ) ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷരുടെയും റൂ ഹ് ന്റെ പിതാവോ ? നവോത്ഥാനത്തിന്റ പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നിേല്ലേ ?

 12. ഊ ള കത്തനാരും ഊള സ്വാമിയും ജീഹാദി പണം പറ്റി വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു ….. യുദാസുക

 13. സൗദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കസ്ത്യാനികളൊക്കെ എങ്ങിനെ ഇല്ലാതായി. ?. മതം മാറാത്ത കൃസ്ത്യാനികളെ എല്ലാം , മുഹമ്മദും കൂട്ടരും കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.