బిగ్ బాస్ హౌస్ లో పులిహోర రాజా ఎవరు? BB CAFE EPISODE 05 PROMO

Ex Contestant Shiva Jyothi #biggbosstelugu6 Review

You might be interested in

Comment (91)

  1. మీలో ఎంతమంది ఫైమను సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు
    ఉన్నారు, ఫైమ నా సపోర్ట్ నీకే నీవు తగ్గకు🔥

  2. ఫైమ కాకపోతే రేవంత్ వీళ్లిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు టైటిల్ విన్నర్ గా నిలవాలని నాతోబాటు ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్!🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.